Popins Centar za Vaše dete je osmislio vikend program kreativnog i zabavnog učenja namenjen školarcima od prvog do četvrtog razreda nazvan VIKEND ODLIKAŠ. Iz pređenog školskog gradiva Vaši đaci sami biraju oblasti i predmete za koji su im potrebna dodatna pojašnjenja i vežbe kako bi postigli savršene akademske rezultate.

Rad sa decom može biti individualan ili u malim grupama (2 do 3 učenika) istog uzrasta u formatu od dva časa sa pauzom u ukupnom trajanju od 120 minuta. Tako svaki đak može da dobije individualizovane konsultacije i objašnjenja, a Vi slobodno vreme za obavljanje poslova i drugih aktivnosti.