Ukoliko Vaše dete pohađa školu pre podne, mi ćemo ga prema školskom rasporedu sačekati posle škole i dovesti u Popins Centar, odakle ga Vi možete preuzeti po završetku Vaših dnevnih obaveza. Kada nam ujutro pre posla Vi dovedete svoje dete, mi ćemo ga posle boravka u Popins Centru, a prema školskom rasporedu odvesti u školu.