Tim Popins Centra sastoji se od stručnih, mladih ljudi posvećenih pedagoškom radu sa decom.

Ljiljana Lazarević, diplomirana nastavnica razredne nastave Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Deo je Popins tima od septembra 2017. godine. Provela četiri godine na profesionalnoj praksi u OŠ „Vuk Karadžić“ u Beogradu gde je radila sa decom od prvog do četvrtog razreda. Takođe, bila je pomoćna učiteljica na rekreativnoj nastavi prvog, trećeg i četvrtog razreda. Posvećena je radu i druženju sa decom.

 

 

Aleksandra Kreculj, diplomirana nastavnica razredne nastave Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Tokom osnovnih studija bila je na profesionalnoj praksi u OŠ “Vuk Karadžić” u Beogradu i u OŠ “Miša Stojković”. Kao učiteljica na praksi sa učenicima od prvog do četvrtog razreda išla je na izlete i rekreativne nastave.

 

 

 

Ana Boček, diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju, odsek muzička teorija i pedagogija. Radila sa decom u školama, dečijim horovima, komponovala muziku za decu kao i pesme za Dečje beogradsko proleće, pop muziku i radila kao saradnik kompozitor za pozorišne predstave za decu. Svirala sa mnogim bendovima iz Skoplja sa kojima je učestvovala na koncertima u celom regionu.

 

 

 

Konsultanti

Tamara Vasiljević – defektolog / oligofrenolog, stručnjak za specifične i nespecifične razvojne poremećaje i poremećaje u učenju: disleksija, diskalkulija, disgrafija, ADHD (hiperaktivnost), ADD (poremećaj pažnje), kao i za autizam, autistični spektar poremećaja i pervazivne poremećaje. Trenutno radi u specijalnoj školi “Novi Beograd” za decu ometenu u mentalnom razvoju i decu sa kombinovanim oštećenjima.

 

 

 

Slađana Lalić Gajica -logoped, radi sa decom koja imaju probleme kao što su: dislalija, disfazija, mucanje, disleksija i disgrafija. Trenutno radi u specijalnoj školi “Novi Beograd” za decu ometenu u mentalnom razvoju i decu sa kombinovanim oštećenjima.