U okviru vannastavnih aktivnosti Popins Centra, naša nastavnica likovnog Mirjana Golubović, podstiče decu da steknu samopouzdanje u crtanju otkrivajući im svet likovne umetnosti na jednostavan i kreativan način.